Rzuty

Spośród rzutów lekkoatletycznych możemy wydzielić cztery konkurencje: rzut kulą, rzut oszczepem, rzut młotem i rzut dyskiem.

Rzut kulą to konkurencja lekkoatletyczna, która polega na wyrzuceniu kuli na jak największą odległość. Waga kuli w zależności od tego kto nią rzuca wynosi

Rzut oszczepem to konkurencja lekkoatletyczna, która polega na wyrzuceniu oszczepu na jak największą odległość. Przebieg konkurencji w skrócie wygląda tak, że zawodnik trzyma oszczep nad barkiem za osznurowanie, po rozbiegu wyrzuca oszczep. Waga oszczepu wynosi od 500 do 800 g.

Rzut młotem to konkurencja lekkoatletyczna, która polega na rzucie kulą do której przymocowana jest linka z uchwytem. Waga młota w zależności od tego kto nim rzuca wynosi od 3 do 7,26 kg. Zawodnik chwyta oburącz uchwyt młota, wykonuje zamach nad głową, prostując ręce w łokciach wykonuje kilka obrotów całego ciała po czym wyrzuca młot.

Rzut dyskiem to konkurencja lekkoatletyczna, która polega na wyrzuceniu dysku siłą ramienia na jak największą odległość. Zawodnik trzyma dysk jedną ręką wyprostowaną w łokciu, następnie http://www.transportdrogowy.net.pl/roboty_ziemne_lodz.html wykonuje obrót i wyrzuca dysk. Dysk, którym rzucają zawodnicy ma wagę dwóch kilogramów dla mężczyzn i jednego kilograma dla kobiet.


- autor artykułu