Wieloboje

Wieloboje lekkoatletyczne składają się z kilku konkurencji lekkoatletycznych. Sprośród edytor xml nich możemy wydzielić takie jak czwórbój lekkoatletyczny, pięciobój estelaz.pl – nowoczesne stelaże do łóżek lekkoatletyczny, siedmiobój lekkoatletyczny i dziesięciobój lekkoatletyczny.

https://sportowesuple.pl/2454–ocun-magnezja-w-plynie-100ml.html
– autor artykułu