Wieloboje

Wieloboje lekkoatletyczne składają się z kilku konkurencji lekkoatletycznych. Sprośród nich możemy wydzielić takie jak czwórbój lekkoatletyczny, pięciobój półkolonie dla dzieci lublin lekkoatletyczny, siedmiobój lekkoatletyczny i dziesięciobój lekkoatletyczny.

– autor artykułu