Wieloboje

Wieloboje lekkoatletyczne składają się z kilku konkurencji lekkoatletycznych. Sprośród https://detektywlodzbanaszewski.pl/o-mnie/ nich możemy wydzielić takie jak czwórbój lekkoatletyczny, pięciobój https://a.kolobrzeg.pl/apartamenty/ lekkoatletyczny, siedmiobój lekkoatletyczny i dziesięciobój lekkoatletyczny.


- autor artykułu