Wieloboje

Wieloboje lekkoatletyczne składają się z kilku konkurencji lekkoatletycznych. Sprośród edytor xml nich możemy wydzielić takie jak czwórbój lekkoatletyczny, pięciobój lekkoatletyczny, siedmiobój lekkoatletyczny i dziesięciobój lekkoatletyczny.

– autor artykułu