Wieloboje

Wieloboje lekkoatletyczne składają się z kilku konkurencji lekkoatletycznych. Sprośród edytor xml nich możemy wydzielić takie jak czwórbój lekkoatletyczny, pięciobój [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] lekkoatletyczny, siedmiobój lekkoatletyczny i dziesięciobój lekkoatletyczny.

[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu