Wieloboje

Wieloboje lekkoatletyczne składają się z kilku konkurencji lekkoatletycznych. Sprośród edytor xml nich możemy wydzielić takie jak czwórbój lekkoatletyczny, pięciobój estelaz.pl – nowoczesne stelaże do łóżek lekkoatletyczny, siedmiobój lekkoatletyczny i dziesięciobój lekkoatletyczny.

– autor artykułu